Vad bidrar vi med?

​NHI erbjuder flexibla, kostnadseffektiva och standardiserade lösningar för en modern och rättvis digital sjuk- och hälsovård, som strävar efter att överbrygga sociala, kulturella, infrastrukturella och geografiska avstånd i en organisation eller i ett samhälle.

Virtuella hälsorum (VHR)
Det virtuella hälsorummet (VHR) är ett skräddarsytt obemannat hälsorum, som är öppet dygnet runt för vårdtagare. Nordic Health Innovations plattform bygger på ett intuitivt och pedagogiskt gränssnitt utifrån vårdtagarens perspektiv, vilket möjliggör att patienten enkelt kan navigera i systemet och ta medicinska prover på egen hand.

Detta kan du göra i hälsorummen

Här kan alla kommuninvånare gå in och exempelvis kontrollera blodtryck och ta blodprover. Apparaterna är via en central server sammanlänkade med distriktsläkarna och sjukvårdens journalsystem. Läkarna eller sköterskorna, som befinner sig på en annan ort, kan vid behov kopplas upp via videolänk och rummet är utrustat med en mängd apparater för olika ändamål. Rummen fungerar som en självserviceanläggning, där människor enkelt kan screena sig själva och få en första läkarkontakt. Även lokala serviceenheter, som exempelvis skolor och äldreboenden, kan använda rummet och dess utrustning som en del av exempelvis skolundervisning och vardagligt omsorgsarbete. På så sätt kan dessa institutioner med moderna verktyg upptäcka arbetssätt, som kan hjälpa skolor och äldreomsorg att samarbeta med andra skolor och äldreboenden på distans i Sverige och övriga världen.

NHIs tekniska lösning för virtuell hälsovård bygger på Ericssons applikationsplattform för IoT, som i sin tur nyttjar komponenter i Microsoft Azure. Sigma ansvarar för funktioner, integrationer och nya tjänster till plattformen. NHI och Sigma har strategiskt valt att följa den internationellt erkända Continua standarden när det kommer till uppkopplade medicintekniska apparater. 

Telefon

Besök oss

Organisationsnummer

E-post

Storgatan 20C, Sundsvall

070 - 308  99 77

556878 - 3921