top of page

Healfy

Healfy är en digital tjänst som gör att du kan kontrollera din hälsa utan att behöva besöka  vårdcentral eller sjukhus.

Så fungerar Healfy

Tjänsten möjliggör mätningar av till exempel blodtryck och blodprov när och där det passar dig med hjälp av portabel utrustning. När en användare genomfört testerna och skickar in datan, är det möjligt att integrera med redan befintligt verksamhetssystem, till exempel journalsystem. Detta sker i Healfys vårdgivargränssnitt, snabbt och enkelt via webben.

 

Tjänsten bygger på ett intuitivt och pedagogiskt gränssnitt utifrån användarens perspektiv, vilket gör det enkelt att navigera i systemet och genomföra hälsokontroller på egen hand eller med assistans från vårdpersonal.

Målsättningen med Healfy är inte att ersätta den befintliga vården, utan att utveckla den. Vår affärsmodell går därför ut på att vården ska kunna nyttja Healfy som en tjänst inom det standardiserade vårderbjudandet. Detta gör att eventuella intäkter för vårdbesök stannar inom vården.

En tjänst, flera möjligheter

Hemmonitorering

Med hemmonitorering skickas utrustningen hem för egenkontroll, användaren kan då enkelt göra de prover som ändamålet kräver. All data från undersökningen sparas ned med möjlighet att skickas till behörig vårdgivare för bedömning.

 

Mobilt hälsorum

Det mobila hälsorummet innebär att en vårdgivare åker hem till användaren för kontroll med den utrustning som krävs. Vårdgivaren hjälper då till att genomföra undersökningen och ser till att datan sparas ned, med möjlighet att skickas till behörig vårdgivare för bedömning.

 

Hälsorum

Eftersom Healfy är platsoberoende finns möjlighet att vid behov ställa upp fasta eller tillfälliga hälsorum med utrustning, dessa kan vara obemannade eller delvis bemannade. Just nu finns till exempel hälsorum placerade i en skola i Slussfors och vägg i vägg med distriktssköterskemottagningen i Saxnäs. Läs mer om hälsorummet i Saxnäs. 

Minivårdcentral 

Hälsorummet är möjligt att utrusta för mer avancerade undersökningar. Till exempel ta blodprov, eller med hjälp av kameror och surfplatta genomföra en undersökning med specialistläkare på distans. En undersökning på minivårdcentral genomförs inte av privatperson utan kräver assistans av till exempel en sjuksköterska. 

Läs mer om tjänsten Healfys möjligheter 

En anpassningsbar tjänst

I takt med förändringar i samhället behöver även Healfy utvecklas, därför är det en anpassningsbar tjänst som går att optimera utifrån behov. Till exempel för regioner med långa distanser, under perioder med högt tryck på sjukvården, eller helt enkelt för samhällen som ställer andra krav på en tillgänglig vård. Ser du ett behov som Healfy kan täcka?

bottom of page