top of page
NHI.png

Tillgänglig och jämlik

vård för alla

Nordic Health Innovation (NHI) är ett entreprenörsbolag med erfarenhet av industri, digitalisering och effektivisering i kombination med lösningar för morgondagens hälsa.

 

Vår vision är att vården ska vara tillgänglig och jämlik för alla, något vi dagligen jobbar tillsammans med andra viktiga aktörer för att uppnå.

Framtiden kräver samarbete

För att kunna utveckla den svenska hälso- och sjukvården så att den möter samhällets krav och förväntningar både nu och i framtiden är vår tro – tillsammans är stark. Det räcker inte med att enskilda aktörer, regioner och samhällen agerar ensamt i frågan om att digitalisera vården för att den ska kunna möta förändrade beteenden, förutsättningar och behov i samhället.

 

Det behövs en infrastruktur där information kan delas säkert mellan dom aktörer som behöver samverka kring en individs totala välmående. Vårt sätt att bidra till ekosystemet är att erbjuda en tjänst baserad på en öppen plattform. Vi välkomnar andra aktörer till samarbete i vår plattform för att kunna förbättra patientupplevelse, effektivera vardagen för vården och möjliggöra mer kostnadseffektiva lösningar.

Vi ser inte andra liknande aktörer som konkurrenter utan snarare som samarbetspartners för att nå vår vision om en tillgänglig och jämlik vård. Vi måste vara fler som tillsammans tar oss an utmaningen att transformera vårdbranschen.

Jonas Berggren, VD 

Vår erfarenhet och kunskap

På NHI var vi tidiga med att driva frågan om hur vården kan bli mer tillgänglig och rättvis. Den första tanken väcktes 2012 i Storuman, Norrland - där vägarna är längre och medelåldern högre än någon annanstans i Sverige. Sämsta förhållandena för traditionell vård, bästa förhållandena för framtidens vård.

 

Genom att jobba nära olika verksamheter har vi med åren byggt på oss både nätverk, strukturkapital och goda insikter om hur man bygger behovs- och användarnära tjänster inom hälso- och sjukvården. Bland annat genonom deltagande i ett flertal forskningsstudier, pilotprojekt av både hälso- och akutrum, arbete med GMC (Glesbyggdsmedicinisk centrum) och aktiv opinionsbildning för att driva sakfrågan om en god och nära vård framåt. Erfarenhet från olika perspektiv och branscher har varit en nyckelfaktor.

Innovera varje dag

Vår erfarenhet finns givetvis inbyggd i vår tjänst och plattform, vår tro är dock att morgondagen genererar nya utmaningar och möjligheter, så tjänsten kommer aldrig bli komplett. Vår ambition är att ständigt omge oss med människor, företag och initiativ som bidrar till insikter för att konstant kunna utveckla både vår tjänst och branschen.

bottom of page