Om NHI

Nordic Health Innovation AB (NHI) är ett unikt entreprenörsbolag med bas i Storuman i Västerbotten. I samarbete med Glesbygdsmedicinskt Centrum (GMC) erbjuder NHI bland annat flexibla, kostnadseffektiva och standardiserade virtuella hälsorum till offentliga och privata kunder.

NHI - målsättning, mission, affärsidé 

”Med teknikens hjälp bidrar vi till en mer tillgänglig hälsovård för de som behöver det mest”. Vi lever efter mottot – ”Empowering the Patient”, vilket betyder att vi vill sätta patienten i förarsätet när det gäller sin egen hälsa och information som samlas om individen, t ex mätdata från hälsosökningar.

Stort globalt intresse

”NHI fokuserar i första hand på att utveckla och erbjuda lösningar i Skandinavien, men på sikt är det samma behov även i andra liknande områden runt om i världen med motsvarande behov av en kostnadseffektiv och distansöverbryggande sjukvård”, säger VD Jonas Berggren.

De virtuella hälsorummen kan vi göra hur bra som helst – det är bara vår egen fantasi som sätter gränserna. Behovet stannar inte bara vid glesbygden. Det finns också i ökad utsträckning en efterfrågan på distansöverbryggande medicin i storstäderna och inom företagshälsovården.

Jonas Berggren, VD 

Metoder testas som möjliggör service

Sverige och många andra länder satsar stort på att hitta långsiktigt hållbara vård- och omsorgslösningar. Sveriges regering är också med att finansierar flera olika testbäddsprojekt, där bland annat medicinsk utrustning testas.

Sverige har unika förutsättningar

I Sverige finns särskilt bra förutsättningar för samarbete mellan olika människor, olika företag och olika offentliga verksamheter. Här har vi en lång och gedigen erfarenhet av samverkan i syfte att nå resultat för allas gemensamma bästa.

Partners

​NHI samarbetar med ett flertal aktörer inom näringslivet och den offentliga sektorn, i syfte att förverkliga optimala lösningar för en modern och rättvis digital sjuk- och hälsovård.

Telefon

Besök oss

Organisationsnummer

E-post

Storgatan 20C, Sundsvall

070 - 308  99 77

556878 - 3921