top of page

Lappland går i bräschen för en god och nära vård

Södra Lappland har valts ut som ett modellområde i regeringens och SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioners) gemensamma satsning på ”God och nära vård”. Här rullas nu konceptet ut på allvar, bland annat med hjälp av skapandet av flera virtuella hälsorum, i de glesbefolkade fjällbygderna.

 

Med satsningen på god och nära vård är det meningen att regioner, kommuner och andra intressenter inom 4 -10 år ska först testa och sedan ställa om hälso- och sjukvårds och omsorgssystemen till helt nya arbetssätt.

 

Södra Lappland med 40 000 invånare är ett ultimat och lagom stort modellområde med jämnstora kommuner med lång och god erfarenhet av att samverka tillsammans. Men det är också ett område med svåra utmaningar i form av en relativt hög medelålder och stora avstånd, särskilt för att ta sig till något av sjukhusen.

 

Nära samverkan

Som en del av omställningen mot en god och nära vård skapas nu flera virtuella hälsorum, där invånarna digitalt och på distans själva eller med assistans kan göra en hälsoundersökning och ha kontakt med läkare och sjukvårdspersonal.

- Det finns många kroniska sjukdomar, såsom hjärtsvikt, diabetes och kol, där man med utvecklad teknik och digitala lösningar kan uppnå en effektivare, godare och närmare vård, säger Jonas Berggren, VD för NHI (Nordic Health Innovation), som via virtuella hälsorum erbjuder vård på distans.

 

Healfy hjälper till

Ett antal virtuella hälsorum har nu utrustats med NHI:s hälsoplattform Healfy. En av dessa finns i Samhällsrummet i fjällorten Saxnäs, som tillsammans med orten Dikanäs utgör två filialer till Vilhelmina sjukstuga.

- I Saxnäs har vi möjlighet att ta emot patienter för klinisk bedömning av deras hälsa, göra provtagningar, uppföljningar och behandlingar, säger distriktssköterska Ingela Olofsson, som tillsammans med en kollega ansvarar för sjukvård och hemsjukvård i ett gigantiskt fjällområde närmare tio mil från Vilhelmina och som sträcker ända fram till norska gränsen.

 

Totalt bor det 800 personer i området och filialerna ansvarar även för turister, äldreboendet i Saxnäs med tio personer och två skolor med omkring 50 elever.

 

I Samhällsrummet kan patienterna via NHI:s hälsoplattform Healfy själva kontrollera sitt blodtryck, sitt blodvärde, sitt blodsocker, sin vikt och kommunicera med läkare och annan vårdpersonal på distans.

- Virtuella hälsorum och hemmonitorering möjliggör vård på lika villkor för alla. Jag får själv en bättre kontakt med olika professioner och det gör det enklare även för mig när tekniken leder till bättre bedömningar för mina patienter. Vi kan konsultera läkare på plats och behöver inte längre resa långt ned till Umeå för att träffa en specialist. Det här är något som kommer att stanna, utvecklas och bli mer efterfrågat framöver. Jag ser bara positivt på detta, slutar Ingela Olofsson.

bottom of page