Empowering health

NHIs plattform VHR, det Virtuella HälsoRummet, ger dig möjlighet att göra hälsokontroller på egen hand samtidigt som du har tillgång till professionell sjukvård om du behöver det, där du befinner dig.

Utvalda berättelser och nyheter

Filmen om NHI

Ett virtuellt hälsorum är ett skräddarsytt obemannat hälsorum, som är öppet

dygnet runt för vårdtagare i glesbygd. Framtidens virtuella hälsorum kommer även att kunna installeras i det egna hemmet eller via mobilen.

Telefon

Besök oss

Organisationsnummer

E-post

Storgatan 20C, Sundsvall

070 - 308  99 77

556878 - 3921