top of page

Sigma och

NHI tecknar avsiktsförklaring

Sigma och Nordic Health Innovation (NHI) har idag tecknat en avsiktsförklaring om projektåtagande för uppbyggnad av den tekniska IT-lösningen, samt för införandet av fler virtuella hälsorum i de tre norrlandslänen Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland samt Region Jämtland Härjedalen. Avtalet beräknas till ett team om 3 FTE löpande under tre år.

Sigma och NHI har haft ett samarbete under det gångna året, där Sigma är utvald IT-partner till NHI. Nu skalas projektet upp och avsiktsförklaringen avser uppbyggnad av teknisk IT-lösning samt införande av fler virtuella hälsorum. ”Vi är mycket glada att NHI vill fortsätta att samarbeta med Sigma som IT-partner. Det känns dessutom extra hedersamt att samarbeta med ett företag som NHI, där företaget och deras produkt har en omedelbar påverkan på människors livskvalitet till det bättre”, säger Bert-Ola Bångman, Affärsansvarig Sigma. Nordic Health Innovation (NHI) erbjuder flexibla, kostnadseffektiva och standardiserade virtuella hälsorum till offentliga och privata kunder. Lösningarna är prövade och utforskade i extrem glesbygd och skall leda till ökad livskvalitet och ökad tillgänglighet för samhällsmedborgare i hela världen. Kundgruppen är primärt både offentliga och privata vårdgivare, där vissa av dessa kan fokusera på en specialiserad målgrupp. NHI har som avsikt att agera i den nya arenan, där vårdgivare, akademi (FoU) och industri samverkar. ”Genom vårt tidigare samarbete har vi på NHI fått ett stort förtroende för Sigma.

 

I valet av IT- partner sticker Sigma ut tack vare sin höga kompetens, men även för sitt samhällsengagemang och sociala ansvarstagande, där företaget hela tiden strävar efter att bidra till en bättre morgondag” säger Jonas Berggren, styrelseordförande i NHI. ”NHI fokuserar i första hand på att utveckla och erbjuda lösningar i Skandinavien, men på sikt är efterfrågan densamma även i andra liknande områden runt om i världen med motsvarande behov av en kostnadseffektiv och distansöverbryggande sjukvård”, säger Jonas Berggren. Nordic Health Innovation AB (NHI) är ett unikt entreprenörsbolag med bas i Storuman i Västerbotten och med ett nära samarbete med Glesbygdsmedicinskt Centrum (GMC). NHI erbjuder bland annat flexibla, kostnadseffektiva och standardiserade virtuella hälsorum till offentliga och privata kunder. Målsättningen med dessa glesbygdsmedicinska lösningar, som redan är prövade och utforskade i Storumans kommun, är att de ska leda till ökad livskvalitet och ökad tillgänglighet för samhällets samtliga medborgare, även de som bor i extrem glesbygd med ofta långa avstånd till läkare och övriga sjukvårdsspecialister.

bottom of page