top of page

Ett viktigt steg för modern sjukvård

Invigning av virtuellt hälsorum - ett viktigt steg i modern svensk sjukvård

När Region Jämtland Härjedalen inviger det virtuella hälsorummet i Gällö den
2 juni kommer vården närmre medborgarna. Det innebär också en unik
möjlighet till samverkan mellan hälso- och sjukvården, forskarvärlden och
företag inom vårdteknik. Bakom lanseringen av de virtuella hälsorummen står
Nordic Health Innovation (NHI), ett företag som utvecklats i nära samarbete
med Glesmedicinskt Centrum i Storuman och IT-leverantören Sigma.

Region Jämtland Härjedalens första virtuella hälsorum öppnar i Gällö, Bräcke kommun. Där kan patienten på egen hand enkelt kontrollera sina värden regelbundet, bland annat blodtryck, blodsocker och PK-värde. Patienten kommer också att ha möjlighet att göra återbesök hos sin läkare via videokonferens, utan att behöva åka till en hälsocentral.

”Det virtuella hälsorummet ökar medborgarnas tillgänglighet till vård och det skapar
trygghet. Dessutom hushåller vi bättre med patienternas tid när de slipper resa”, säger Björn
Eriksson, regiondirektör.

Gällö är den andra orten i landet som öppnar ett virtuellt hälsorum. Det är framför allt tre faktorer som gör att Region Jämtland Härjedalen ligger långt framme i utvecklingen.

”Vi är ett glesbygdslän och tekniken hjälper oss att överbrygga de stora avstånden. Vår
glesbygdsprofil gör också att primärvården håller hög klass och är van vid att klara av
mycket. Därmed blir det lättare att genomföra ett sådant här projekt. Sist men inte minst så har vi ett innovativt klimat där vi driver på den tekniska utvecklingen och arbetar i offentligprivat samverkan”, säger Björn Eriksson.

Regionrådet Ann-Marie Johansson ser det virtuella hälsorummet som ett betydande steg mot att öka samarbetet med forskare och företag kring forskning och utveckling.

”Men det allra viktigaste är att patienten och vården kommer närmre varandra, att de kan ha kontakt utan långa resor. Det är också bra att patienterna får större möjligheter till egenvård”, säger hon.

Invigning den 2 juni

Det virtuella hälsorummet ligger vid det kommunala äldreboendet Gellinergården.
Äldreboendets personal kommer att hjälpa de patienter som vill ha stöd vid sitt besök.
”Bräcke kommun ser e-hälsa och distansoberoende vård som framtidsfrågor och naturligtvis vill vi ta del av den nya teknik som erbjuds. Därför samarbetar vi med Region Jämtland Härjedalen kring det virtuella hälsorummet”, säger Sven-Åke Draxten, kommunstyrelsens ordförande i Bräcke kommun.

”På NHI är vi mycket stolta och glada över att i samarbete med Sigma få vara leverantör av virtuella hälsorum till Region Jämland Härjdedalen och vara aktivt delaktiga i detta viktiga steg inom modern svensk sjukvård. Det känns oerhört meningsfullt att indirekt få vara med och påverka människors livskvalitet till det bättre”, säger Jonas Berggren, styrelseordförande i NHI.

Invigningen äger rum den 2 juni på Gellinergården och medverkar gör bland andra
hälsominister Gabriel Wikström via länk, regiondirektör Björn Eriksson, regionrådet AnnMarie Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Bräcke Sven-Åke Draxten, NHIs
styrelseordförande Jonas Berggren samt Sigmas grundare och ägare Dan Olofsson.

bottom of page