top of page

Nordic Health Innovation (NHI) från Storuman har inlett ett nära samarbete med Microsoft och Sigma IT Consulting för att säkerställa informationshanteringen till och från vårdgivarnas primära medicinska data- och journalsystem i syfte att underlätta för forskningen och effektivisera hälso- och sjukvården genom utbyggnaden av så kallade virtuella hälsorum.

Ett virtuellt hälsorum är ett skräddarsytt obemannat hälsorum, som är öppet dygnet runt för vårdtagare i glesbygd. Framtidens virtuella hälsorum kommer även att kunna installeras i det egna hemmet eller via mobilen. Läkare eller annan vårdpersonal kan vid behov kopplas upp via videolänk och rummet är utrustat med en mängd apparater. Här kan alla patienter gå in och exempelvis kontrollera blodtryck och ta blod-, blodsocker- och Waranprover. Apparaterna är via en central server sammanlänkade med distriktsläkarna och sjukvårdens journalsystem. Framöver kommer rummen även att utrustas med robotteknik, planerings- och dimensioneringsverktyg samt en app för diabetiker. Filmen är producerad av Microsoft och visades för första gången på Vitalis 5 april 2016.

Det virtuella hälsorummet

Nordic Health Innovation – Virtual Care Rooms
msftsverige

Nordic Health Innovation – Virtual Care Rooms

bottom of page