Minskade kostnader

Minskade kostnader. Mer vård kan erbjudas närmare vårdtagaren oberoende av    avstånd till vårdcentral. Det leder till minskade resekostnader för landsting. Minskat behov av inhyrd vårdpersonal. Eftersom exempelvis läkarkompetens kan tillhandahållas på distans istället för via stafettläkare, leder även detta till minskade kostnader för vård.

Målsättningen är ökad livskvalitet

Målsättningen med dessa glesbygdsmedicinska lösningar, som redan är prövade och utforskade i Storumans kommun, är att de ska leda till ökad livskvalitet och ökad tillgänglighet för samhällets samtliga medborgare, även de som bor i extrem glesbygd med ofta långa avstånd till läkare och övriga sjukvårdsspecialister. Tre hälsorum har hittills etablerats i Norrland, varav ett i Slussfors i Storumans kommun, ett i Gällö i Bräcke kommun och ett i Stugun i Ragunda kommun, med fler hälsorum planerade. Etableringsprocessen och verifiering av dessa hälsorum ligger till grund för den digitala vårdplattform som NHI utvecklar. Parallellt med nuvarande projekt, pågår kontinuerlig utveckling.

Hela världen i fokus

I NHIs virtuella hälsorum utvecklas och används olika utrustningar, hjälpmedel och metoder för olika samhällslösningar, inte bara för Sverige utan för hela världen.  Det kan till exempel vara virtuella hälsorum anpassade för storstadsmänniskor, som vill testa sitt blodtryck i snabbköpet eller resenären som behöver konsultera sjukvård på flygplatsen. Det kan också vara virtuella hälsorum anpassade för befolkningar boende i helt andra typer av glesbygdsområden utifrån deras behov och förutsättningar. Allt för att erbjuda människor ökad service.

Effekt/nytta

De viktigaste effekterna av lösningen är ökad livskvalitet, ökad tillgänglighet oavsett var man bor samt minskade kostnader för vård.
 

  • Minskade kostnader. Mer vård kan erbjudas närmare vårdtagaren oberoende av avstånd till vårdcentral. Det leder till minskade resekostnader för landsting.

  • Minskat behov av inhyrd vårdpersonal. Eftersom exempelvis läkarkompetens kan tillhandahållas på distans istället för via stafettläkare, leder även detta till minskade kostnader för vård.
     

  • Tillgängligare och tryggare vård. Vårdtagaren kan själv kontrollera sin hälsa.

  • Ökad säkerhet. Genom egenkontroller kan  vårdtagaren tidigare upptäcka fel.

  • Minskad miljöbelastning. Minskade resor leder till minskad miljöbelastning och ökad säkerhet.

  • Vård över gränser. Vårdtagaren kan besöka ett virtuellt hälsorum för provtagning eller videomöte med ”sin” doktor utanför sitt eget landsting. Det leder till minskade avgifter landsting emellan.

  • Ökat självbestämmande. Erfarenheter visar därutöver att lösningen medför att vårdtagaren tar ökat ansvar för sin egen hälsa.

Telefon

Besök oss

Organisationsnummer

E-post

Storgatan 20C, Sundsvall

070 - 308  99 77

556878 - 3921